Šis projektas naudojamas Dirty Duck pub mokėjimų mobiliojoje aplikacijoje surinkimui